| עודפים |

| עודפים |

בפריטים אלו ישנו פגם קל. לרוב, הפגם הוא חור קטן, סיב חסר או כתם.